finals
Time Name FT
Hafnarfjordur 2
Vikingur Reykjavik 2
2
2