China National Games – Women’s Football
2017
Final
Schedule
Final FT HT
Tianjin (w)
Shanghai (w)
1
5
0
1